VÍTÁ VÁS TŘÍDA 1.A

V novém roce 2019 přeji hodně pracovních úspěchů, rodinné pohody a hlavně zdraví.

Tyto stránky Vás budou informovat o učivu v 1.třídě, aktuální iformace o činnosti třídy, učivo pro nemocné.
 
21.1. - TŘÍDNICKÁ HODINA
- sraz před školou v 7:30

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

ČESKÝ JAZYK

- čtení velkých a malých tiskacích písmen
- psaní slov a vět
- diktát, opis
- psaníí malých psacích písmen
e,é, i,í, l
 

MATEMATIKA

- počítání v oboru 0 - 9
- číselná osa
- číselná řada vzestupná i sestupná
- porovnávání čísel ( menší, rovná se, větší )
- rozklad čísel
- slovní úlohy ( zápis- znázornění, výpočet, odpověď )
- prostorová orientace ( nahoře, dole, vpravo ...)
 

PRVOUKA

- roční období, měsíce
- ovoce, zelenina
- jméno, bydliště, datum narození
- části těla
 

ANGLICKÝ JAZYK

- čísla 1 - 12
- barvy
- pozdravy
- školní potřeby
 

Co znamenají zkratky:

D - diktát

O - opis

P - přepis

SP- samostatná práce

KP - kolektivní práce

O: udělat opravu