INFORMACE PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

Uzavřená škola do 1.listopadu

ÚKOLY najdete PRO NEMOCNÉ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

UČIVO

ČJ - orientace v prostoru
    - rozvoj fonetického sluchu, básničky s pohybem
   - vyvození písmene A,E,O
 - vyvození písmene M,L,S,P
- ČTENÍ SLABIK, ČTENÍ SLOV, ČTENÍ VĚT S OBRÁZKY
 
M - orientace - řádek, sloupec
   - hledání prvků počtem 2,3,4
- PSANÍ ČÍSLIC 1,2
- SČÍTÁNÍ PRVKŮ V OBORU 4
- ODČÍTÁNÍ PRVKŮ V OBORU 4
 - ORIENTACE - VLEVO, VPRAVO,PŘED, ZA, POD, NAD
- Geometrické tvary
 
PRV - co patří nepatří do školy
       - DOPRAVNÍ ZNAČKY, SEMAFOR
       - OVOCE A ZELENINA - rozdělení, poznávání
      -  PODZIM - názvy měsíců