VÍTÁ VÁS TŘÍDA 1.A

Škola v přírodě - prosím,doplatit , kdo ještě neučinil

AKTIV -Co paní učitelka zapomněla říci :)

Blíží se konec školního roku a musím objednat pracovní sešity na ČJ,PRV,AJ,M.
Pracovní sešity jsou potřebné pro výuku. Kolik budou stát, budu vědět koncem května.
Sešity pro druhou třídu koupím z třídního fondu.
 
Omluvenky
 
Pokud budete dítě vyzvedávat během vyučování, potřebuji vypsaný formulář, který najdete na stránkách školy.
 
Písanky
 
Můžete dětem narýsovat pomocné linky v písankách, pomůže jim to v orientaci v linkách.
 
Opravy v sešitech
 
Pokud bude mít dítě chybu, musí udělat opravu ( někteří již děláte, děkuji).
 
ŠvP
 
- doplatek za ŠvP do 17.5.
 
Prosím, květníčky nevyhazovat.
 

PŘEJI HEZKÉ VELIKONOCE

 
 
 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

ČESKÝ JAZYK

- čtení velkých a malých tiskacích písmen
- psaní slov a vět
- diktát, opis
- psaníí malých a velkých psacích písmen
e,é, i,í, l, m,s,š,u,ů,ú,U,t,j,p,yY,o,O,a,A,r,ř
n,N,V,v,j,J,M, Z,z,Ž,ž,c,C,k, h,S,Š
h,H,P,T,Ť, F,f,g,G,L
- určování slov - ten, ta, to
- slova, která říkají činnost
- rozdělování slov na slabiky
- počítání slov ve větě
 

MATEMATIKA

- počítání v oboru 0 - 10
- číselná osa
- číselná řada vzestupná i sestupná
- porovnávání čísel ( menší, rovná se, větší )
- rozklad čísel
- slovní úlohy ( zápis- znázornění, výpočet, odpověď )
- prostorová orientace ( nahoře, dole, vpravo ...)
- dopočítávání
- tvoření příkladů pomocí tří zadaných čísel (příklad - 1,7,8)
- číselná řada do 20
- rozklad čísel na desítku a jednotky
- čtení a zapisování čísel do 20
- geometrické tvary - čtverec,kruh, trojúhelník,obdélník
- seznámení s geom.tělesy
- sčítání do 20 bez přechodu desítky
- odčítání do 20 bez přechodu desítky
- o,, n '' více , o ,, n" méně
 

PRVOUKA

- roční období, měsíce, dny v týdnu
- ovoce, zelenina
- jméno, bydliště, datum narození
- části těla
- úraz, nemoc
- smysly - zrak, chuť, čich, hmat, sluch
- důležitá tel. čísla
- jarní květiny - poznávání
- stavba těla rostlin
- hodiny - celá hodina, čtvrt, půl, třičtvrtě
- ČR - státní symboly, hlavní město

ANGLICKÝ JAZYK

- čísla 1 - 12
- barvy
- pozdravy
- školní potřeby
- sportovní aktivity
- předložky - v,na,pod,vedle
- části těla
 - jídlo
- zvířátka
 

PSANÍ

- psaní psacích písmen a slov
- psaní vět - velké počáteční písmeno a interpunkce
- psaní vlastních jmen ( velké písmeno na začátku)
 

Co znamenají zkratky:

D - diktát

O - opis

P - přepis

SP- samostatná práce

KP - kolektivní práce

O: udělat opravu