15.3.

ČJ -žlutý pr.s. 10/f , doplnit a tužkou vyznačit pády u vyzn.slov

  - trénujeme mluv.kateg. u sloves, slovní druhy

M - geometrie

uč.38,43,49 (naučit rýsovat čtverec, obdélník, stránky jsou informační, udělejte cvičení podle potřeby k pochopení látky)

 

16.3.

M - uč.3.díl  3/1,2 ústně   3/3 do M1

  PS 2.díl - 11/2,4,5

Počít.zpaměti 14/55

ČJ - žlutý pr.s. 11/k a pády u doplňovaných slov

uč.112/9 - opsat, určit pády, vypsat slova

zmizel -

pod hladinou -

do vody  -                  Určit mluvnické kategorie

doplaval jsem -