Učivo  - opakování doma

 ČJ  - Každý den číst, povídat si o obsahu článku, zda dítě chápe, co četlo

      - psaní slov, vět, kontrolovat počet písmen a znaménka

      - autodiktát - dítě vymýšlí slova a zapisuje

M - sčítání ,odčítání, porovnávání, orientace na číselné ose,rozklad čísla

   - vytváření slovních úloch,tvořit odpovědi

PRV - povídat si o probraném učivu

   AJ - slovíčka podle pracovního sešitu, poslech CD